Visualbook

Visualbook

Loga značky

 logos

Logo na délku

Horizontal logo

Tuto verzi používáme v aplikacích, kde je málo místa na výšku.

We use this version in applications where there is little space in height.

Logo na délku s claimem

Horizontal logo with claim

Tuto verzi používáme v aplikacích, kde je málo místa na výšku.

We use this version in applications where there is little space in height.

Logo na výšku

Vertical logo

Tuto verzi používáme všude tam, kde je vhodné logo umístit na střed podkladové plochy.

We use this version wherever it is appropriate to place the logo in the center of the background surface.

Logo pack

Stáhněte si všechny verze a formáty loga pro obrazovky i tisk. Nachází se zde také speciální verze loga (jednobarevné), atp.

Download all versions and formats of the logo for screen and print. There is also a special version of the logo (monochrome), etc.

Stáhnout Logopack (.ZIP) Download Logopack (.ZIP)