Visualbook

Visualbook

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

CoroVent Blue (60)

HEX
#056AE6
RGB rgb(5, 106, 230)
CMYK 82-60-0-0
Pantone 285 C / 285 U
Oracal 098

Text Blue (80)

HEX
#00367D
RGB rgb(0,54,125)
CMYK 100-84-27-8
Pantone N/A
Oracal N/A

Interakční barvy

Interactive colors

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA

#056AE6

Warning

#FCBC00

Error

#EB0100

Success

#04A600

Barevné palety

Color palette

Barevné palety nám umožňují stavět digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Gray 100

#161616

Gray 90

#262626

Gray 80

#393939

Gray 70

#525252

Gray 60

#6F6F6F

Gray 50

#8D8D8D

Gray 40

#A8A8A8

Gray 30

#C6C6C6

Gray 20

#E0E0E0

Gray 10

#F4F4F4

Gray 00

#FAFAFA

Blue 100

#001437

Blue 90

#002357

Blue 80

#00367D

Blue 70

#004EAE

Blue 60

#056AE6

Blue 50

#4A8BFF

Blue 40

#7CA8FF

Blue 30

#AFC6FF

Blue 20

#D4DFFF

Blue 10

#F0F3FF

Blue 00

#F8FAFF

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)